The International Raspberry Organization (IRO) zaprasza do udziału w 12 Światowej Konferencji Malinowej (formalnie 12. konferencja IRO miała się odbyć w Lublinie w maju 2020), która z uwagi na Covid-19 odbędzie się wyjątkowo w wersji online. Mamy nadzieję, że możliwość spotkania się w tej formie pozwoli uczestniczyć w konferencji przedstawicielom producentów malin z całego świata w zdecydowanie większej niż dotychczas liczbie.

Produkcja malin w ostatnich latach bardzo szybko ewoluuje. Dynamicznie rozwija się produkcja malin deserowych, za sprawą dostępności nowych technologii uprawy oraz plennych odmian, które dają atrakcyjne owoce wysokiej jakości. W wielu krajach – dotychczas bardzo ważnych – obserwowany jest natomiast regres na rynku malin kierowanych do przetwórstwa, na co złożyło się kilka czynników. Zawirusowanie odmian „jesiennych”, niekorzystna aura w kolejnych po sobie sezonach i ceny nie zawsze satysfakcjonujące plantatorów. Naszym zdaniem warto uprawiać maliny do przetwórstwa – aby jednak produkcja była opłacalna, konieczna jest zmiana w podejściu do tego typu upraw.

Światowa produkcja malin w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się z 350 000 ton do 600 000 ton. Ten wzrost dotyczy jednak malin deserowych, których uprawy silnie rozwinęły się w tym czasie w Meksyku, Maroku, Egipcie, Hiszpanii czy nawet w Portugalii. Wiele czynników wskazuje, że produkcja malin deserowych będzie rosła. Wraz z rosnącą konsumpcją malin i pozytywnymi skojarzeniami, jakie te owoce budzą u konsumentów, będzie rosło zapotrzebowanie na malinowe przetwory wysokiej jakości. Konsumenci nie chcą już kupować lub kupują mniej np. soków malinowych, w których zawartość malin nie przekracza 2–3%. Powoduje to, że rośnie sprzedaż soków malinowych o większej zawartości malin, co natychmiast przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na surowiec do takiej produkcji. Obecny sezon pokazał, że zapotrzebowanie na wysokiej jakości mrożone maliny jest duże. W obrocie międzynarodowym w grudniu maliny mrożone klasy ekstra kosztowały powyżej 3 euro/kg i raczej brakowało surowca dobrej jakości.

Co zatem wskazuje na celowość rozwoju czy choćby utrzymania poziomu produkcji malin przemysłowych?

Czy zbiór kombajnowy malin stanie się standardem?

Czym kierować się w uprawie malin przemysłowych oraz z jakich odmian zakładać i jak prowadzić nowoczesne plantacje malin z przeznaczeniem owoców do produkcji przemysłowej?

Jak produkcja malin deserowych i przemysłowych rozwija się w krajach zajmujących dominującą pozycję w tej uprawie?

Na to i wiele innych pytań postaramy się udzielić informacji w czasie tegorocznego sympozjum IRO.

Pytania

Firmy, które chcą zaprezentować swoją ofertę podczas konferencji lub zostać jej partnerem zapraszamy do kontaktu: office@iro2021poland.pl

.