Informacje

Udział w XII Światowej Konferencji Malinowej to przede wszystkim okazja do poznania trendów w uprawie malin na świecie. Zapoznania się z oczekiwaniami przemysłu przetwórczego wobec tej uprawy. Zrozumienie zmian, jakie zachodzą w uprawie malin dla przemysłu i na rynku świeżych.