Zasady

Udział w XII Światowej Konferencji Malinowej IRO to okazja do zdobycia najnowszej wiedzy na temat wielkości plonu oraz trendów rynkowych w uprawie malin dla przemysłu.To również doskonała okazja do rozmów z przedstawicielami producentów malin z różnych krajów.